Tarieven

 

De logopedisten die werkzaam zijn in onze praktijk zijn allemaal geconventioneerd. Dat betekent dat zij zich houden aan de officiële honoraria die door de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (het RIZIV) worden vastgelegd. Zo bent u als cliënt beschermd tegen financiële verrassingen. Het RIZIV zorgt voor een terugbetalingstarief van ongeveer 75%.

 

Honoraria vastgelegd door het RIZIV vanaf 01/04/2017

AARD VAN DE PRESTATIE TARIEF TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS
gewone tegemoetkoming verhoogde tegemoetkoming
aanvangsbilan per 30 minuten € 31,13 € 23,63 € 28,13
evolutiebilan € 44,47 € 33,47 € 39,97
individuele sessie van 30 minuten € 22,88 € 17,38 € 20,88
individuele sessie van 60 minuten € 45,77 € 34,77 € 41,27
groepszitting van 30 minuten € 11,44 € 8,58 € 10,30
schoolgesprek (per begonnen half uur) € 12,50 / /
attesteren leerstoornis € 25,00 / /

* bovenstaande bedragen kunnen veranderen naarmate wij een aanpassing krijgen van het RIZIV

 


Wanneer uw stoornis niet wordt terugbetaald door het RIZIV, kan u meestal terugvallen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Het aantal beurten en de tegemoetkoming hangt af van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. U kan daar best eens informeren, welke tarieven er voor u van toepassing zijn.


Betaling gebeurt maandelijks. Dit kan via overschrijving of contant. Het getuigschrift voor verstrekte hulp krijgt u mee wanneer de betaling in orde is. Met dit document kunt u dan via uw ziekenfonds een deel van het geld terugkrijgen.

 

Gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn. Laattijdig afgemelde zittingen worden steeds aangerekend en worden niet terugbetaald door het ziekenfonds

 

Indien u als cliënt onmogelijk in staat bent om naar de praktijk te komen omwille van fysieke redenen, komen wij op verplaatsing. De kilometervergoeding voor een huisbezoek bedraagt €0.45/km (minimum van €2,50 per rit)

 

 

© Logopediepraktijk Meerhout
Burgemeester Adriaensenlaan 3
2450 Meerhout

Alle rechten voorbehouden.